Priser fastnet

Nedenfor finder du indlandspri­ser for opkald fra en fast­net­tele­fon til en mobil eller fast­net­tele­fon i Dan­mark. Pri­serne gælder for telefoni­produkter, der leveres via dit telefonstik – dvs. fastnet- eller bred­bånds­tele­foni. Priserne for opkald til udlandet findes her: Udlandspriser fastnet.

Abonnementer
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Fastnet forbrug Pr. måned. Med fri fastnet til fastnet1 147,60 kr.
Fastnet fri Pr. måned. Med fri fastnet til fastnet og mobil1 179,10 kr.
Bredbåndstelefoni forbrug Pr. måned 0,00 kr.
Bredbåndstelefoni fri Pr. måned. Med fri fastnet til fastnet og mobil1 149,00 kr.

 

Forbrug
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Fastnet forbrug Opkald pr. minut til mobil 2 0,99 kr.
Fastnet fri Opkald pr. minut til mobil eller fastnet 2 0,00 kr.
Bredbåndstelefoni forbrug Opkald pr. minut til mobil eller fastnet 2 1,00 kr.
Bredbåndstelefoni fri Opkald pr. minut til mobil eller fastnet 2 0,00 kr.
Opkaldsafgift Forbrug Pr. opkald til fastnet eller mobil 0,99 kr.
Opkaldsafgift Fri Pr. opkald til fastnet eller mobil 0,00 kr.

 

Mit Hjem-fordele 3
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Fastnet forbrug Mit Hjem Reduceret pris på opkald pr. minut til mobil 0,94 kr.
Fastnet fri Mit Hjem Giver rabat på andre produkter hos Velkommen 179,10 kr.
Bredbåndstelefoni fri Mit Hjem Reduceret pris på abonnementet hver måned 129,00 kr.

 

Oprettelse og installation
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Oprettelse Oprettelse af nyt nummer eller flytning af eksisterende nummer til Velkommen 4 99,00 kr.
Godt-i-gang Installation med tekniker inkl. telefonstik og kabeltrækning 999,00 kr.
Tillæg ved gravning Tillægsafgift ved installation der kræver gravning 5 1.299,00 kr.

 

Servicepakker
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Fastnet servicepakke Indeholder 4 services: »Vis Nummer«, »BeskedSvar«, »Viderestilling« og »Banke På«. Pr. måned 22,50 kr.
Bredbåndstelefoni servicepakke Indeholder 4 services: »Vis Nummer«, »BeskedSvar«, »Viderestilling« og »Banke På«. Pr. måned 25,00 kr.

 

Særlige numre
Nummer Beskrivelse Opkaldsafgift Minutpris
80-nummer Servicenumre 0,00 kr. 0,00 kr.
70-nummer6 Pris følger dit abonnement Alm. takst Alm. takst
112 Alarmering 0,00 kr. 0,00 kr.
114 Politi 0,00 kr. 0,00 kr.
118 Nummeroplysningen, Dag7 3,80 kr. 8,55 kr.
118 Nummeroplysningen, Aften/Nat7 3,80 kr. 13,60 kr.
118 Valg af viderestilling 3,00 kr. 0,00 kr.
118 Valg af sms-levering 3,00 kr. 0,00 kr.
1810 Multioplysningen, Dag7 3,25 kr. 12,30 kr.
1810 Multioplysningen, Aften/Nat7 3,25 kr. 17,20 kr.
1812 Dyrenes Vagtcentral. Pris følger dit abonnement Alm. takst Alm. takst
1853 DMI Vejrmeldingen 0,23 kr. 2,50 kr.
1888 Vejdirektoratet, Dag7 0,23 kr. 0,25 kr.
1888 Vejdirektoratet, Aften/Nat7 0,23 kr. 0,13 kr.
70 10 11 55 Klokken. Pris følger dit abonnement Alm. takst Alm. takst
90 90 90 90 Mødetelefonen 0,23 kr. 2,75 kr.
90 90 11 11 Træfpunkt 0,23 kr. 5,50 kr.
90 90 1X XX Øvrige mødetelefonsteder 0,23 kr. 5,50 kr.
16101 Dataopkald, internet, Dag7 1,00 kr. 0,53 kr.
16101 Dataopkald, internet, Aften/Nat7 1,00 kr. 0,26 kr.
80 20 00 49 Vækning, pr. bestilling, Dag7 30,00 kr. 0,00 kr.
80 20 00 49 Vækning, pr. bestilling Aften/Nat7 40,00 kr. 0,00 kr.

 

Andre tjenester
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Nummerbestemt ringning Pr. måned 14,00 kr.
Telefonsvarer Minutpris til telefonsvarer (9000) 0,00 kr.
Saldokontrol Abonnement på lukning af saldo når saldo er 0 kr. 0,00 kr.
Voksenspærring Udland Spærring af bestemte nummerserier i udlandet8 0,00 kr.
90 1X XX XX Samtaletypen er spærret9
90 50 XX XX Samtaletypen er spærret9
90 55 XX XX Samtaletypen er spærret9
90 56 5X XX Samtaletypen er spærret9

 

Andre priser
Produkt: Beskrivelse: Pris:
Udlandspriser Priser for opkald til udlandet Klik her
Adresseændring Ved ændring af din adresse 0,00 kr.
Nummerændring Ved ændring af dit nummer 475,00 kr.
Genåbning Gebyr for genåbning af fastnet 200,00 kr.
Spærringsgebyr Ved manglende betaling 100,00 kr.
Opgørelsesgebyr Administrationsgebyr ved opsigelse 100,00 kr.

 

Betalingsgebyrer Nets/BS
Betalingsmetode: Beskrivelse: Pris:
Faktura via e-mail Pr. faktura sendt via e-mail 0,00 kr.
Faktura via brev Pr. faktura sendt via brev 49,00 kr.
Betalingsservice (BS) Pr. faktura tilmeldt Betalingsservice (BS) 9,75 kr.

 


  1. Alle priser er i DKK og inkl. moms. Der tages for­be­hold for pris­ændrin­ger og tryk­fejl.
  2. Fri fastnet til fastnet samt fri fastnet til mobil gælder for opkald i Danmark.
  3. Minutprisen er for opkald i Danmark. Der takseres pr. påbegyndt minut.
  4. Når du samler dine abonne­­menter hos Vel­kom­men, får du bedre pri­ser eller forbed­­rede pro­duk­­ter – Mit Hjem-fordele. Eksem­­pel­vis giver vi dig dob­belt så meget data i dine mobil­­abon­ne­­men­­ter, og vi ned­sætter prisen på dit bred­­bånds­­abon­ne­­ment. For at opnå Mit Hjem-fordele skal du have mini­­mum to for­­skel­­lige pro­­duk­ter (eksem­pel­vis mobil og bred­bånd) fra Velkommen.
  5. Bredbåndstelefoni forudsætter, at du har bredbånd hos Velkommen.
  6. Omkost­nin­ger ved leve­ring/instal­la­tion må ikke over­stige 5.000 kr. ekskl. moms for Velkommen.
  1. Nummerserierne 70703XXX, 70704XXX, 70709XXX er dog gratis.
  2. Dag: Man-lør. kl. 8.00-19.30. Aften og nat: Man-lør. kl. 19.30-8.00, samt søndag. Desuden gæl­der lav­pris­perio­den følgende helligdage: Nytårsdag, Skær­torsdag, Lang­fredag, 2. Påskedag, St. Bede­dag, kr. Himmel­farts­dag, 2. Pinsedag, 1. Juledag og 2. Juledag.
  3. »Voksen­spær­ring Udland« er en auto­ma­tisk spær­ring for opkald til en række lande, hvis num­mer­serier bl.a. benyt­tes til udbud af tjene­ster af f.eks. porno­gra­fisk karak­ter. »Voksen­spær­ring Udland« kan ophæves gratis ved hen­ven­delse til Vel­kommens kunde­service.
  4. Opkald til en ræk­ke højt takse­rede tele­fon­numre, eksem­pel­vis nogle 90-numre, samt opkald til lande med sær­ligt høje sam­tale­afgif­ter, er som udgangs­punkt blo­keret på Velkom­mens fastnet- og bred­bånds­tele­foni.